Den svenska tryckfrihetslagen från 1766 utnämns till världsarv av Unesco – blir Sverige åttonde kulturarv

  24 maj 2023, kl 09.30

  Ett världsarv är ett dokument eller en samling i ett arkiv eller bibliotek som har ett stort värde för mänskligheten. Sverige har redan sju världsarv: Alfred Nobels familjearkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Dag Hammarskjölds samling, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Silverbibeln och Stockholms stadsbyggnadsritningar.

  Den svenska tryckfrihetslagen från 1766 har nu även den utsetts till världsarv av Unesco. Lagstiftningen var den första i sitt slag i världen och fastställde både rätten att uttrycka sig fritt och rätten att ta del av offentliga handlingar. Lagen bestod av två delar: rätten för alla att publicera tankar, åsikter och känslor i tryck och rätten för alla att ta del av myndigheters och styrande organs handlingar, även känd som offentlighetsprincipen.

  Tryckfrihetslagen nominerades till Unescos världsarvsregister 2021. Tillsammans representerar materialet i världsarvet ett viktigt steg i utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokratins framväxt.

   

   

   

  Fler notiser