Zoom beordrar nu sina distansarbetare att de återvänder till kontoret – gäller de som arbetar inom åtta mils avstånd

  8 augusti 2023, kl 21.00

  Företaget Zoom, som står bakom videokonferenstjänsten Zoom, beordrar nu att alla som arbetar på distans, och bor inom åtta mils avstånd från närmaste kontor, ska dyka upp på arbetsplatsen minst två dagar i veckan, meddelar BBC News. Företaget menar att en ”strukturerad hybridmetod” är mest effektiv.

  I takt med att Microsoft tar allt större marknadsandelar vad gäller kommunikation via video, som är integrerat i Office 365, har Zoom minskat sin personal med 15 procent under 2023. Toppcheferna har också drabbats av stora lönesänkningar.

  Det här är ett exempel på ett stort företag som delvis vill återinföra den tidigare synen på arbetet. Också Amazon, Apple och Disney finns bland de företag som minskat möjligheten till distansarbete. Samtidigt visar studier på att de anställda fortfarande i viss mån gärna fortsätter att arbeta hemifrån.

  Enligt en undersökning gjord av Stanford University arbetade endast fem procent av arbetsstyrkan i USA hemifrån innan pandemin. I juli i år valde tolv procent att enbart arbeta hemifrån, och 29 procent arbetade ibland på kontoret. Stanford har tidigare funnit att distansarbete är vanligt i engelsktalande länder, men inte alls i Asien och Europa.

   

   

  Fler notiser