Vaccinationstvång införs i Region Dalarna, förvaltningsrätten avslår överklaganden, tvånget kan införas i hela Sverige

  4 mars 2022, kl 17.00

  115 personer överklagade det beslut som regionstyrelsen i Dalarna tog den 22 december 2021 som innebar krav på uppvisande av vaccinationsbevis för covid-19 för all personal inom Region Dalarna.

  Förvaltningsrätten i Falun avslog i förrgår överklagandena vilket kommer göra livet surt för ovaccinerad personal i Region Dalarna. Beslutet kan bli prejudicerande för hela Sverige.

  Förvaltningsrätten säger att det inte innebär att påtvingas ett kroppsligt ingrepp om personal som vägrar vaccination drabbas av arbetsrättsliga åtgärder som omplacering eller förflyttning.

  Vaccinen mot covid-19 är inte ordentligt testade, misstänks ge allvarliga biverkningar och ger ett kort bristfälligt skydd. När vaccin mot svininfluensan 2009 och 2010 hastigt delades ut till befolkningen bidrog det enligt Läkemedelsverket till en ökad risk för narkolepsi hos barn och unga vuxna.

  Regionrådet Ulf Berg (M) är nöjd över beslutet och säger att domslutet är en ”bekräftelse på att vår etiska kompass var rätt kalibrerad”.

  Sofia Jarl (C) instämmer och gläds åt att fler arbetare nu ”valt att vaccinera sig sedan vi i regionstyrelsen tog beslutet”.

   

   

  Fler notiser