Hård kritik mot polisens arbete med särskilda händelser från Riksrevisionen – brottsförebyggande lokalt arbete skadas

  28 mars 2023, kl 15.01

  ”Särskilda händelser” kan vara ett effektivt sätt för polisen att leda arbetet de första timmarna eller dagarna när ett grovt brott begåtts, säger Riksrevisionen i en ny rapport, men pågår det för länge gör det mer skada än nytta. Poliser som flyttas från sitt område får mycket svårare att hantera lokala grova brott, samt upptäcka och förhindra nyrekrytering till kriminella gäng.

  ”Polisen behöver använda sina resurser mer effektivt. Särskilda händelser som pågår under lång tid kan på sikt leda till parallella ledningssystem, och ineffektiv resursanvändning”, säger riksrevisor Helena Lindberg i rapporten.

  Granskningen visar också att brister i polisens administrativa system gör det omöjligt att mäta effekten av särskilda händelser riktade mot grov brottslighet. ”Att det saknas grundläggande information som behövs för ledning, styrning, samordning och uppföljning av verksamheten är anmärkningsvärt”, säger Linda Jönsson, projektledare för granskningen.

  Och eftersom polisen sällan följer upp eller utvärderar sitt arbete med särskilda händelser är det svårt att lära sig av tidigare erfarenheter.

   

   

  Fler notiser