Kvinna botad från HIV med spädbarnsblod

  16 februari 2022, kl 15.00

  Den första kvinnan har botats från HIV, tack vare blodtransfusion från navelsträng. Forskare från New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center beskrev framsteget under en konferens.

  Kvinnan, som är i övre medelåldern, fick en blodtransfusion från navelsträngen, förstärkt med en mutation som blockerar HIV från att ta sig in i cellerna. Hon fick också en transplantation av blodstamceller från blod från en nära anhörig. 14 månader senare hade hon inget HIV alls i blodet. Hon var också botad från leukemi, som hon diagnosticerats med 2017 på grund av sin pågående HIV-infektion.

  Forskarna tror att i och med att blodet kommer från nyfödda är det mer anpassningsbart än stamceller från vuxna. Stamceller från vuxna har tidigare botat två män från HIV, de enda två lyckade exemplen innan nyss nämnda kvinna.

  Stamceller från navelsträngen tros fungera på fler patienter, speciellt svarta personer. Det är också enklare att matcha donator med patient då man inte behöver ha exakt samma blodgrupp.

  Männen som botades är Timothy Ray Brown, som blev frisk från HIV 2008 och dog i cancer 2020 och Adam Castillejo som blev frisk 2019. Båda använde benmärgstransplantation från donatorer med en mutation som hindrar HIV. Båda fick allvarliga bieffekter av transplantationen. Kvinnan har dock klarat sig helt utan bieffekter.

   

   

  Fler notiser