Kinas svar på landets omättliga efterfrågan på fläsk? Mer eller mindre automatiskt styrda gigantiska höghus med grisar

  26 november 2022, kl 14.00

  Kina försöker skala upp produktionen av griskött, efter att ha förlorat så många som 100 miljoner grisar på grund av en dödlig virussjukdom mellan 2018 och 2020. Det behövs, då kineserna konsumerar hälften av allt griskött i världen.

  Bara i den sydvästra Sichuan-provinsen är 64 höghusanläggningar planerade, eller under uppbyggnad, sedan starten 2020. ”Oundvikligen är industrin med grisuppfödning på väg mot en automatisk framtid; som ett resultat blir standarderna och tröskeln för grisuppfödare högre”, säger Zhu Zengyong, professor vid Institutet för husdjursvetenskap, enligt The Guardian.

  Samtidigt säger experter att storskalig intensiv produktion ökar sannolikheten för allt större sjukdomsutbrott. ”Högproduktiva anläggningar minskar interaktioner mellan tama och vilda djur, och deras sjukdomar”, säger Matthew Hayek, biträdande professor i miljöstudier vid New York University. ”Om en sjukdom kommer in i anläggningen bryter den ut som en löpeld mellan djuren.”

  Andra experter frågar sig om den här typen av produktion är förenlig med det till synes ostoppbara hotet om förödande klimatförändringar.

   

   

  Fler notiser