Unga kontorsanställda vill inte prata i telefon; det är för aggressivt – vill hellre använda e-post och sociala medier

  19 juni 2022, kl 19.00

  Generation Z, de som växt upp efter millennieskiftet, pratar helst inte i telefon. Det visar en undersökning som Tim Agnew på freebets.com beställt. ”Medan yngre kontorsanställda helt klart föredrar meddelanden istället för att prata, så finns det i alla åldersgrupper en känsla av att telefonsamtal snabbt kan bli konfronterande.”

  Agnew säger också att ”Många människor väljer att ignorera samtal, och svarar istället på e-post, meddelanden och interagerar på sociala medier.” Mer än tre av fyra svarande (78 procent) erkände att de ofta ignorerade telefonsamtal när de inte kände igen uppringarens nummer; de är rädda för att det skulle kunna leda till ett konfronterande samtal.

  En av tio sa att de gör allt för att undvika möten ansikte mot ansikte. Nio av tio vill dessutom att arbetsveckan ska minskas till fyra dagar.

  Brittiska Ofcom, den myndighet som bland annat reglerar elektronisk kommunikation, säger också att mängden mobilsamtal minskar. Istället använder många sociala medier för att kommunicera, en konstaterad beteendeförändring.

  Generation Z benämns ibland som generation snöflinga.

   

   

  Fler notiser