Älmhults kommun bötfäller sig själv efter gymnastiksal fått fel färg

  25 april 2022, kl 11.15

  I Älmhults kommun är det ordning och reda. Åtminstone när det handlar om bygglovsöverträdelser och sanktionsavgifter. Att alla är lika inför lagen är något som centerpartisten Claes Lindahl, ordförande för miljö- och byggnämnden, tar på största allvar. Vilket illustreras på tydligast möjliga vis i en aktuell fråga om färgen på en gympasal.

  Det var 2020 som kommunen beviljade sig själv bygglov för att renovera Paradisskolans gymnastiksal. Manegen var krattad för ett ansiktslyft för den lokala idrottsrörelsen.

  Men kommunala byggprojekt går inte alltid som planerat. Fasaden fick fel plåtar, och takleverantören gick i konkurs under byggets gång. Det hela resulterade i att fasadens färg till slut inte överensstämde med vad som stipulerades i bygglovet.

  Tegelröd och mörkröd skulle blandas om vartannat, men i stället blev byggnaden grå, vilket fick ovan nämnde Lindahl att se rött.

  Om jag som privatperson bygger ett hus och det inte stämmer med bygglovet så kan jag bli bötfälld. Därför bestämde vi att vi skulle ge oss själva en sanktionsavgift, säger Lindahl.

  Tekniska förvaltningen bestred det hela, men efter en gemensam sittning beslutade man att acceptera kostnaden.

  Ett nollsummespel, konstaterar Lindahl.

   

   

  Fler notiser