Mannen som fick grishjärta transplanterat död, David Bennet levde flertal veckor utan tecken på bortstötning av hjärtat

  10 mars 2022, kl 20.00

  Han var den första människan i världshistorien att få en främmande arts hjärta transplanterat till sig då han den 7 januari fick ett grishjärta inopererat.

  Sjukhuset som utförde operationen skriver i ett uttalande att han levde ett flertal veckor utan tecken på att hans immunförsvar stötte bort det främmande hjärtat. De uttrycker också sin tacksamhet till Bennets mod som tillät den medicinska vetenskapen att göra framsteg och nya upptäckter i och med transplantationen.

  Det var antingen dö eller göra den här transplantationen. Jag vill leva, sa Bennet före operationen.

  Forskarna är optimistiska kring förfarandet med att transplantera genmodifierade grishjärtan till människor. Man tror att det till slut kan fungera och planerar nya kliniska försök.

  Dödsorsaken är ännu inte klarlagd men ska redogöras för i en grundlig rapport.

  Bennets tillstånd försämrades i början av mars och när det visade sig att han inte skulle överleva gavs han palliativ vård. Han var vid medvetande och kunde kommunicera med sin familj under sina sista timmar.

  Han blev känd världen över för sin vilja att leva och återkom ofta till hur gärna han ville komma hem och träffa sin hund Lucky.

  David Bennet avled 8 mars. Han blev 57 år gammal.

   

   

  Fler notiser