Har du installerat solceller? Då kan det vara läge att se över brandsäkerheten – flera bränder, och svårt att släcka

  22 juli 2023, kl 14.08

  I måndags brann taket på den helt nya Woolpower-fabriken i Östersund, som tillverkar kläder. Och på taket fanns solceller, något som blir allt vanligare. Själva brandorsaken är ännu inte helt undersökt, men solcellerna hade en tydlig roll, meddelar SVT Nyheter. Räddningstjänsten kunde inte göra särskilt mycket innan hjälp kom som behärskade tekniken – solcellerna fortsatte att producera el, vilket gjorde hela insatsen riskabel.

  I en ny sammanställning till SVT Nyheter har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittat 79 fall under 2018–2022 där räddningstjänsten kopplat bränder till just solceller. I 62 fall handlade det om traditionella solcellsanläggningar, men sju händelser orsakades av solcellslampor och tio berörde soptunnor försedda med solceller.

  MSB menar att underlaget är för litet för att se om bränderna beror på bristfälliga installationer, eller hur de hade kunnat undvikas. Samtidigt hänvisar Elsäkerhetsverket till en brittisk studie, som visar att det ofta är just felaktiga installationer som ligger bakom bränder i solcellsanläggningar.

  Enligt branschföreningen Svensk Solenergi finns ett stort behov av utbildad arbetskraft, framför allt montörer.

   

   

  Fler notiser