Tesla-direktörer betalar tillbaka över sju miljarder kronor efter påståenden om att de var grovt överbetalda

  18 juli 2023, kl 09.27

  Aktieägartvister i USA är inte ovanliga, men förlikningen med Teslas styrelseledamöter är en av de största i sitt slag, meddelar The Guardian. En pensionsfond för polis och räddningstjänsten i Detroit, som har ett stort innehav av Tesla-aktier, ifrågasatte de aktieoptioner som beviljades Teslas styrelseledamöter 2017–2020. Antalet optioner påstods grovt överskrida normerna för en företagsstyrelse.

  Styrelseledamöterna går nu med på att återbetala över sju miljarder kronor, enligt en domstol i Delaware. Som en del av uppgörelsen tar styrelseledamöterna inte emot någon ersättning för 2021, 2022 och 2023, och styrelsen ska ändra hur ersättningen bestäms.

  Tesla hävdade att företaget gick igenom en nästan aldrig tidigare skådad tillväxt, vilket ledde till att företagets aktiekurs tiofaldigades. Därmed steg även värdet för aktieoptionerna kraftigt. Aktieoptionerna användes för att säkerställa att styrelseledamöternas incitament var i linje med investerarnas mål.

  Förlikningen påverkar inte Elon Musks tidigare kompensationspaket på 560 miljarder kronor, som utmanas av aktieägarna i en separat rättegång. Ett avgörande väntas inom kort.

   

   

  Fler notiser