Som ett brev på posten – det danska mångmiljonstödet till PostNord och utdelningsplikten i Danmark avvecklas snart

  28 juni 2023, kl 17.15

  I och med ett nytt postavtal i Danmark upphör den danska statens årliga statsstöd till PostNord, meddelar News Øresund. PostNords danska verksamhet har blivit allt mer ekonomiskt förlustbringande, och man har tidigare skottat in ett tresiffrigt miljonbelopp varje år till PostNord. Det ekonomiska bidraget tas bort i och med att marknaden för distribution av brev och paket i Danmark släpps fri.

  Enligt transportminister Thomas Danielsen (Venstre) har frågan om statligt stöd varit en viktig del också när det gäller borttagandet av utdelningsplikten i det nya postavtalet. ”Vi får inte ge statligt stöd till ett visst företag för att tillhandahålla en viss produkt som andra företag också kan tillhandahålla”, säger han till DR Nyheder.

  Både Dansk Folkeparti och Danmarksdemokraterne kritiserar det nya avtalet, och menar att borttagandet av utdelningsplikten ökar skillnaden mellan stad och landsbygd. Men enligt regeringen gynnar det nya avtalet landsbygden, som får möjligheten att välja vem som ska dela ut brev och paket.

  De nya ändringarna i postlagen träder i kraft den 1 januari 2024.

  2017 fick 30 procent av de anställda på danska PostNord tre årslöner i avgångsvederlag när de sades upp.

   

   

  Fler notiser