Somalias politiska ledare enas om att införa direkta val och ersätta nuvarande klanbaserade maktdelningssystemet

  29 maj 2023, kl 19.20

  Somalias politiska ledare har enats om att omforma landets politiska system efter fyra dagars möten i huvudstaden Mogadishu. Det nationella rådgivande rådet, som består av federala ledare, regionala ledare och borgmästaren i Mogadishu, har enats om att införa direkta val redan nästa år samt godkänt inrättandet av ett presidentsystem för landet.

  Ledarna har kommit överens om att det endast ska finnas två politiska partier som konkurrerar om makten i landet. Den nuvarande lagen om politiska partier begränsar inte antalet politiska partier. Den kanske viktigaste artikeln i avtalet är omstruktureringen av ledarskapssystemet genom avskaffandet av premiärministerposten. I stället förespråkade ledarna ett presidentsystem, där landets president och vicepresident väljs direkt på en enda valsedel.

  Om allmänna val äger rum i hela landet nästa år kommer det att innebära slutet för det kontroversiella klanbaserade systemet “4,5”, som har använts för maktdelning sedan 2000. Systemet innebar att de fyra största klanerna fick lika många platser i parlamentet, medan en grupp mindre klaner fick hälften av platserna.

   

   

   

  Fler notiser