Skyddsplaceringarna av barn i Eskilstuna ökar lavinartat efter skjutvapenvåldet – hotade och kriminella barn flyttas

  26 maj 2023, kl 14.57

  Under januari–april förra året skyddsplacerades fyra barn och ungdomar från Eskilstuna på grund av kriminalitet. Under samma period i år har antalet stigit till 24 barn. En skyddsplacering görs när personer inte kan bo kvar i kommunen på grund av hot. Förutom kriminalitet kan personer också skyddsplaceras på grund av våld i nära relation, samt hedersrelaterat våld och förtryck.

  ”På barnsidan ser vi en ökning, där är det en jätteökning”, säger Pia Andersson, områdeschef på socialförvaltningen, till SVT Nyheter. ”Det handlar helt enkelt om hur situationen är i Eskilstuna.”

  Det mesta av socialtjänstens resurser läggs nu på ärenden som rör kriminalitet, vilket gör att annat arbete får läggas åt sidan. ”Det har ju aldrig varit något liknande. Man kan inte känna igen staden eller socialtjänstens arbete längre”, fortsätter Andersson. ”Jag tänker att hela Sverige famlar efter ’hur ska vi göra nu?’”.

  Socialnämnden räknar med att de behöver 10–15 miljoner kronor extra, utöver den lagda budgeten, för att klara arbetet med de många skyddsplaceringarna. Antalet vuxna kriminella som skyddsplaceras ligger på en jämn nivå jämfört med förra året, men ökningen finns i gruppen barn och unga.

   

   

  Fler notiser