Facebook får betala tolv miljarder kronor i böter när de överför användarnas data från EU till USA – Meta överklagar

  22 maj 2023, kl 16.30

  Irlands dataskyddskommission utfärdar böter till Meta på tolv miljarder kronor, de största som ålagts enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, meddelar BBC News. GDPR anger regler som företag måste följa för att flytta användardata utanför EU. Det finns samtidigt farhågor om att dessa dataflöden fortfarande utsätter européer för USA:s svagare integritetslagar, och att amerikansk underrättelsetjänst kommer åt uppgifterna.

  Meta ska överklaga domen, och säger att de flesta stora företag har komplexa nät av dataöverföringar till utländska mottagare. Facebooks vd Nick Clegg sa: ”Vi är besvikna över att ha blivit utpekade när vi använder samma juridiska avtal som tusentals andra företag som vill tillhandahålla tjänster i Europa.”

  Clegg sa vidare att ”Det här beslutet är felaktigt, omotiverat och skapar ett farligt prejudikat för de otaliga andra företag som överför data mellan EU och USA.”

  EG-domstolen har upprepade gånger sagt att USA inte har tillräckliga kontroller på plats för att skydda européernas information. Amazon har tidigare bötfällts för att strunta i EU:s integritetsstandard, liksom WhatsApp, ett annat Metaägt företag.

   

   

  Fler notiser