Högsta domstolen tar upp snippamålet, där en man friades från våldtäkt – ”Det viktiga är att processen går framåt”

  15 maj 2023, kl 17.47

  Tingsrätten dömde först en man för våldtäkt mot barn, men därefter friade hovrätten honom med hänvisning till oklarheter kring ordet snippa, och att det inte var bevisat att flickan berättat om en penetration, meddelar SVT Nyheter. Riksåklagaren överklagade till Högsta domstolen, som nu beviljat prövningstillstånd.

  Riksåklagaren anser att hovrätten inte tog upp med parterna att det som anges i gärningsbeskrivningen även innebar att mannen kunnat dömas för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Hovrätten gjorde sig därmed skyldig till ett rättegångsfel.

  ”Högsta domstolen ska alltså inte nu pröva hela målet utan bara just denna fråga. Målet i övrigt har förklarats vilande i avvaktan på hur Högsta domstolen bedömer frågan om rättegångsfel”, skriver justitierådet Stefan Johansson, som är en av de domare som deltagit i beslutet, i ett pressmeddelande.

  ”Det känns bra att slippa gå i ett limbo och inte veta något”, säger flickans mamma till SVT Nyheter. ”Samtidigt river det upp allt igen. Så det är bara att bita ihop. Det viktiga är att processen går framåt. Inte bara för oss, utan även för alla andra barn som befinner sig i samma situation.”

   

   

  Fler notiser