Hälften av alla Sveriges kommunala lekplatser har försvunnit på 25 år, främst små lekplatser i barnens närområde; dyrt

  8 maj 2023, kl 09.17

  Bra platser för utomhuslek är av stor vikt för barns utveckling och hälsa, men enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har hälften av Sveriges kommunala lekplatser försvunnit de senaste 25 åren. ”Nu ser vi att den minskande trenden till och med är starkare än vi anat”, säger Märit Jansson, universitetslektor vid SLU, i ett pressmeddelande.

  ”Den tidigare tätheten mellan lekplatser främjades fram till och med 1980-talet av att planeringen var normbaserad, med rekommendationer om avstånd till lekplatser. I dag är det främst krav på säkerhet som påverkar planeringen”, enligt Jansson.

  ”Närheten till en lekmiljö är ofta helt avgörande för att barn ska komma ut och leka” säger Jansson i en intervju med SVT Nyheter. ”Utomhuslekar är viktigt för barns hälsa och utveckling på många sätt.”

  ”Kanske är det så att vår fixering att vilja arbeta med så säkra miljöer som möjligt gjort att vi skapar miljöer som är väldigt dyra, som tyvärr inte alltid har ett högt lekvärde. Jag önskar att man jobbade mer med att ge nära tillgång till intressanta miljöer som mer är baserade på vegetation och natur, och inte bara lekredskap”, avslutar Jansson.

   

   

  Fler notiser