Dödshjälp till barn – Nederländerna utvidgar reglerna till att inkludera också dödssjuka barn mellan ett och tolv år

  18 april 2023, kl 13.42

  Tidigare har läkare i Nederländerna kunnat hjälpa dödssjuka barn som ännu inte fyllt ett år, samt de som har fyllt tolv år, att avsluta deras liv. Med de nya reglerna inkluderas alla barn som lider outhärdligt av sin sjukdom, meddelar The Guardian.

  Regeringen sa på fredagen att det handlar om fem till tio barn varje år som inte har något hopp om förbättring, och för vilka palliativ vård inte kan ge lindring. ”Livsslutet för denna grupp är det enda rimliga alternativet till barnets outhärdliga och hopplösa lidande”, heter det i ett uttalande.

  Nederländerna blev det första landet i världen att legalisera dödshjälp under strikta villkor 2002, och alla fall måste rapporteras till medicinska granskningsnämnder. Endast ett fall av dödshjälp för en minderårig mellan 12 och 16 år rapporterades under 2022, enligt uppgifter från regionala granskningsnämnder.

  Nederländerna kommer inte att vara först med att tillåta läkare att hjälpa barn i alla åldrar att dö; i Belgien har det varit möjligt sedan 2014. I Schweiz är assisterat döende för vuxna tillåtet, och det finns inga krav på att personen ska vara i livets slutskede. Frågan om dödshjälp utreds just nu i Storbritannien.

   

   

  Fler notiser