Påven Franciskus antyder att katolska präster kanske inte behöver leva i celibat i framtiden, och får möjligen gifta sig

  14 mars 2023, kl 09.27

  Den katolska kyrkan är öppen för att se över sin tusenåriga praxis med celibat, har påven Franciskus slagit fast. Förbudet har varit ”temporärt”, det finns heller inte någon motsägelse i att en präst gifter sig. Uttalandet kommer efter att Tysklands katolska kyrka röstade för en motion som begärde att påven skulle göra upphöra med kravet att prästerna lever i celibat.

  I en intervju med den argentinska tidningen Infobae sa påven: ”Det finns ingen motsägelse i att en präst gifter sig. Celibatet är inte likt prästvigningen evig, innan dess finns valet att gifta sig eller välja att leva i celibat.” Han anser vidare att unga människor tar för lätt på giftermål; ”ses mer som ett festligt arrangemang.”

  Uttalandet markerar en förändring från påvens tankar 2019, då han ansåg att celibat var en gåva till kyrkan, och att han inte gick med på att tillåta möjligheten att välja.

  Kyrkan införde kravet på 1000-talet av ekonomiska skäl, eftersom präster utan barn var mer benägna att lämna sin rikedom till kyrkan. Vatikanen upprätthåller regeln, men det finns växande uppmaningar om att upphöra med förbudet.

   

   

  Fler notiser