Konkurserna i Sverige fortsätter att öka från redan rekordhöga nivåer – 47 procent fler jämfört med januari i fjol

  1 februari 2023, kl 15.30

  Jämfört med januari 2022 ökade konkurserna i Sverige under förra månaden med 47 procent, och antalet nystartade bolag minskade med 46 procent, enligt kreditupplysningsföretaget UC. Likvidationerna har ökat stadigt inom de flesta branscher under hela hösten. Den tidigare toppen som noterades under december fortsätter dock att öka.

  ”Den negativa spiralen med extremt hög osäkerhet, fortsatt hög inflation och ökade kostnader i form av både räntor och elpriser har dessvärre bara eskalerat ytterligare under den första delen av året”, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

  I hotell- och restaurangbranschen har konkurserna minskat med nio procent. ”Det är förvånande att konkurserna inom en så konjunkturkänslig bransch, med många småföretagare och generellt lägre likviditet, nu minskar”, fortsätter Blomé. ”Trenden kan delvis bero på en självrensning där flera hotell- och restaurangföretag slagits ut under pandemin, eller tidigare under året.”

  Enligt en undersökning från Konjunkturinstitutet planerar många låginkomsttagare och unga 18–24 år att ta lån för att finansiera de ökade utgifterna, som bland annat bottnar i de höga elpriserna.

   

   

  Fler notiser