Granskningsnämnden för radio och tv fäller Keno- och Lotto-dragningarna i TV4 – programmen betraktas som reklam

  31 januari 2023, kl 08.19

  Enligt ett pressmeddelande från Granskningsnämnden för radio och tv tidigare i dag bedömer man att TV4:s dragningar av Keno och Lotto är reklam, och därför strider mot bestämmelsen om annonssignatur. Nämnden konstaterar att Svenska Spel står för kostnaderna för produktionerna, samtidigt som TV4 får ytterligare ersättning av Svenska Spel.

  Trots att TV4 kallar ersättningen för sponsring bedömer nämnden att det rör sig om reklam. De båda ärendena lämnas nu till förvaltningsrätten, då nämnden beslutat att ansöka om att TV4 ska betala en särskild avgift för överträdelsen.

  Marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Enligt radio- och tv-lagen ska det förekomma en särskild signatur som markant skiljer annonserna från det övriga innehållet före och efter varje annonsering.

  Nämnden har tidigare prövat om inslag med skrapning av trisslotter i TV4 stod i strid med bestämmelserna om annonsering och otillbörligt gynnande, samt produktplacering. TV4 uppgav det inte gjordes i marknadsföringssyfte, och att ingen ersättning utgått; tv-kanalen friades.

   

   

  Fler notiser