Allt större skulder hos Kronofogden – för första gången har det totala skuldbeloppet passerat 100 miljarder kronor

  26 januari 2023, kl 16.45

  De senaste åren har den totala skuldmängden i Sverige ständigt ökat. Svenskarnas sammanlagda skulder hos Kronofogden är nu uppe i 101 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt sju miljarder kronor sedan förra året, rapporterar SVT Nyheter. För varje dag som går ökar skulderna med 20 miljoner kronor.

  ”En stor del av ökningen beror på att skulderna växer på grund av räntorna. Men det handlar också om att vi får in fler skulder på högre belopp”, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogdemyndigheten.

  Majoriteten av skulderna utgörs av enskilda mål, som konsumtionsskulder, lån- och kreditskulder till banker samt olika typer av abonnemangsskulder. Det är de enskilda målen som ökat mest under förra året. Statistiken visar att det i huvudsak är de redan skuldsatta som nu fått det ännu värre.

  Kronofogden har förespråkat en lagändring som skulle innebära att de skuldsatta i högre utsträckning ska kunna betala av på själva grundskulden, i stället för på räntorna. Branschorganisationen Svensk inkasso motsätter sig en sådan lagändring, då man anser att det riskerar att hota betalningsmoralen.

   

   

  Fler notiser