Västlänken i Göteborg försenas flera år – Trafikverket bryter kontrakt med turkisk entreprenör som inte klarat kraven

  24 januari 2023, kl 12.45

  Entreprenören AGN Haga – där den stora turkiska byggkoncernen Gülermak ingår som en av tre ägare – har under en längre period haft en omfattande och växande försening i det arbete de ansvarar för i byggandet av Västlänken i Göteborg. Därför väljer Trafikverket i dag att häva kontraktet.

  När en entreprenör inte klarar av att leverera i enlighet med ingångna avtal är det vår plikt att agera för att värna våra gemensamma skattemedel. Vårt ansvar är att säkerställa ett effektivt, hållbart transportsystem och ställa höga krav på kostnadskontroll, konstaterar Patrick Guné, chef för Trafikverkets verksamhetsområde Stora projekt.

  Trafikverket påbörjar nu en ny upphandling av arbetet. Man räknar ändå med att kunna öppna Västlänkens station Centralen, 2026.

  Västlänken ska underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Byggnationen av Västlänken startade 2018. Trafikverket bygger en åtta kilometer lång järnväg för pendel- och regiontåg. 
Deletapp Haga som nu direkt påverkas omfattar 1 700 meter tunnel samt en ny underjordisk station i Haga. Entreprenaden är en av Västlänkens fyra byggentreprenader.

   

   

  Fler notiser