Journalistförbundet värnar om arbetsgivares intäkter – kräver att extra skattekronor går till SVT och Sveriges Radio

  24 januari 2023, kl 13.45

  Journalistförbundet varnar för att den höga inflationen kan komma att drabba Sveriges Television och Sveriges Radio – två arbetsplatser där förbundet har många medlemmar.

  Varningen formuleras i en hemställan till kulturdepartementet där man skriver:

  ”SVT har aviserat att företaget ’behöver spara brett’, bland annat på grund av inflationen. Enligt Journalistförbundet finns det med hänsyn till det extraordinära läget i ekonomin anledning att öka anslagen till public service-bolagen”

  Journalistförbundet vill inte se några besparingar – istället kräver man att extra medel skjuts till och att public service-avgiften räknas upp.

  Public service-verksamhetens medel får en uppräkning med två procent årligen. Public service-avgiften som tas ut via skatten höjs däremot i takt med inflationen och inkomstbasbeloppet. Det gör att det uppstår ett överskott på kontot hos Riksgälden eftersom inflationen i dag är mycket högre än två procent.

  Det är det överskottet som Journalistförbundet vill se överflyttat till Sveriges Radio och Sveriges Television.

   

   

  Fler notiser