Rasism förgiftar astrofysiken och vita okänsliga män hindrar mig att utveckla den med konstens hjälp, säger professor

  18 januari 2023, kl 08.31

  ”Både konstnärer och vetenskapsmän observerar bara saker om världen, gör tolkningar om dessa iakttagelser och delar sedan sin interpretation”, säger Natalie Gosnell till Colorado College News. Hon är professor i fysik vid en högskola i Colorado, och använder ett oortodoxt tillvägagångssätt för att lära ut astrofysik.

  Gosnell hävdar att hon kämpar för att hantera en verksamhet dominerad av vita män, som inte delar samma känslighet som hon har. ”Som astrofysiker är jag en produkt av institutioner som är genomsyrade av systematisk rasism och vit överhöghet.” Enligt Gosnell påverkar det vad som räknas som bra och viktig forskning.

  Hon är upprörd över att vetenskap diskuteras på ett ”mycket våldsamt och hypermaskulint” sätt, och säger vidare att potentialen i att kombinera konst och vetenskap hämmas då de varit så åtskilda under så lång tid.

  Gosnells perspektiv manifesteras genom hennes konstverk av döende stjärnor som överför massa till andra kretsande stjärnor. Fenomenet har enligt professorn vanligtvis setts genom en ”hypermaskulin lins”, där de mottagande stjärnorna är universums ligister.

   

   

  Fler notiser