Ny studie visar tecken på att Alzheimers sjukdom kan utvecklas också hos delfiner – möjlig förklaring till strandningar

  22 december 2022, kl 18.00

  Enligt en studie som publicerats i European Journal of Neuroscience genomförde forskare i Skottland obduktionsstudier på hjärnan hos rissosdelfiner, långfenade grindvalar, vitnäbbade delfiner, tumlare och flasknosdelfiner. Av de 22 djuren hade 18 uppnått hög ålder.

  Forskarna använde samma teknik som fastställer Alzheimers sjukdom hos människor, och kunde i flera fall påvisa att delfinerna kan ha drabbats av sjukdomen, rapporterar CNN. En av författarna till studien säger att resultaten stödjer teorin om en sjuk ledare, där en annars frisk flock går på grund efter att ha följt en förvirrad anförare.

  Professor Tara Spires-Jones, från universitetet i Edinburgh, sa i ett uttalande att ”Vi var fascinerade av att se hjärnförändringar hos åldrade delfiner som liknar dem med Alzheimers sjukdom. Huruvida dessa patologiska förändringar bidrar till att dessa djur strandar är en intressant och viktig fråga för framtida arbete.”

  Tidigare har forskarna utgått från att Alzheimers sjukdom enbart kunde utvecklas hos människor. De nya studierna tyder på att flera marina däggdjur är mottagliga för sjukdomen.

   

   

  Fler notiser