Storbritanniens födelsetal i fara då hälften av alla vuxna inte vill skaffa barn – halva lönen går till barnomsorg

  4 december 2022, kl 14.30

  Ny studie från OECD visar att nästan hälften av alla vuxna i Storbritannien 18–50 år inte planerar att skaffa barn, och födelsetalen rasar. Mer än hälften av de som deltog i studien sa att det beror på ekonomiska skäl; hälften av den disponibla inkomsten går till barnomsorg.

  Storbritanniens födelsetal har sjunkit till 1,61 barn per kvinna, jämfört med 1,94 för ett decennium sedan. Befolkningen når en topp på 71 miljoner på 2040-talet, innan den sjunker till 57 miljoner 2100 – en nivå som senast sågs 1989. Storbritannien får då en åldrande befolkning, vilket sätter press på vårdsystemet och underminerar den ekonomiska tillväxten, skriver Daily Mail.

  Men miljövänner tror att en krympande befolkning minskar koldioxidutsläppen och förbättrar livskvaliteten, samt att luckor på arbetsmarknaden fylls med robotar och datorer.

  Fertiliteten sjunker i stora delar av den utvecklade världen, där Sydkorea har den lägsta siffran på 0,81 barn per kvinna. Sverige hör till länderna i Europa med ett högt barnafödande, mycket beroende på barnomsorgen. Hos oss föds 1,67 barn per kvinna, men talet sjunker stadigt.

   

   

  Fler notiser