Elbrist? Risk för att skånska hushåll drabbas av planerade strömavbrott i vinter; varar mellan några timmar och ett dygn

  24 november 2022, kl 10.00

  Kommer den här vintern att gå till historien? Om det vill sig illa kan Sverige komma att tvingas stänga av strömmen för hushåll i Skåne. ”Tillgången på el är för låg, helt enkelt”, säger Pierre Andersson Ek, Öresundskrafts avdelningschef för elnätet, till SVT Nyheter. ”Det är en tydlig signal om att någonting är vajsing i systemet. Så är det.”

  Så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling är sista utvägen för att akut minska förbrukningen, och därigenom rädda det överordnande elsystemet från att kollapsa. En frånkoppling går heller inte att förutse, då mycket beror på vädret.

  En prioriteringslista styr vilka som drabbas om elen stängs av, där hushållen blir de första att få praktisk erfarenhet av bristerna i det svenska elnätet, under några timmar upp till ett dygn. Samhällsviktiga funktioner har den högsta prioriteten för att fortsatt få elektricitet.

  ”Jag vill vara noga med att belysa att det aldrig tidigare hänt, men att vi har en tät dialog med Svenska kraftnät som uppdaterar oss om situationen. Det är de som ger besked om det behövs en beordrad avstängning av elen”, avslutar Andersson Ek.

   

   

  Fler notiser