Elstödet betalas ut i början av nästa år till fem miljoner elkunder – tak för belopp som betalas till storförbrukare

  17 november 2022, kl 14.50

  Regeringen säger att stödet kan betalas ut i början av nästa år. Det går till fem miljoner elkunder i södra och mellersta Sverige; de som finns inom elområde 3 och 4, skriver SVT Nyheter. Stödet baseras på historisk förbrukning från oktober 2021 till och med september i år. Kunder i elområde 3 får 50 öre per kWh; de i elområde 4 får 79 öre per kWh.

  Totalt ska 55,6 miljarder kronor i avgifter återgå till elkunder i de båda aktuella regionerna. Alla som har ett elnätsavtal för ett hus eller en lokal får stödet. Det är den som har elnätsavtalet när Energimarknadsinspektionen godkänt Svenska kraftnäts ansökan som får stödet. Kunder i elområdena 1 och 2 får inte något stöd, inte heller någon med fjärrvärmeförbrukning.

  Tidigare kunde SVT Nyheter berätta att flera storföretag, som till exempel kemiföretaget Borealis, Cementa, SSAB och Volvo, skulle kunna få hundratals miljoner kronor i elstöd, trots låga kostnader för el. Nu framgår det att kunder som vill få ersättning över ett visst tak måste ansöka om att få den överskjutande delen. Det handlar om kunder med en förbrukning på över tre miljoner kWh.

   

   

  Fler notiser