Vraket efter Äpplet, ett av Vasas systerfartyg från 1600-talet, hittas nära Vaxholm – sänktes då ingen ville köpa det

  25 oktober 2022, kl 11.00

  I inloppet till Stockholm ligger många uttjänta skepp som sänktes för att spärra inloppet för fienden. I december förra året hittade man regalskeppet Äpplet. Det är precis som Vasa välbevarat, trots 370 år på botten. ”Det är väldigt mycket kvar. Många skeppsdelar har ramlat ner, timmer från det övre batteridäcket ligger på det undre”, säger marinarkeolog Jim Hansson.

  Gustav II Adolf lät bygga fyra stora örlogsfartyg med dubbla kanondäck för att befästa stormakten Sveriges herravälde över Östersjön, Vasa var ett av dem, Äpplet ett annat, som kunde sjösättas ett år efter det att Vasa förliste. Det byggdes en meter bredare för att öka stabiliteten, med begränsad framgång. ”Det seglar, till skillnad från Vasa, men det är inget lyckat fartyg”, säger Patrik Höglund.

  Kanonport från Äpplets övre batteridäck vid styrbord akter, sett utifrån. Foto: Jim Hansson, VRAK/SMTM

  De stora regalskeppen var dyrbara projekt, och användes mest till prestigefyllda uppdrag för att transportera kungligheter, eller i händelse av krig.

  Efter 30 år i tjänst försökte man sälja Äpplet till Frankrike, men de var inte intresserade. Därför tömdes det på kanoner och annat värdefullt, och sänktes sedan. Där får hon ligga kvar.

   

   

  Fler notiser