Säg hej till ”Amasia” – den nya superkontinenten skapas när Stilla havet sluts och de båda landmassorna blir till en

  10 oktober 2022, kl 19.24

  Stilla havet sluter sig och bildar en ny superkontinent med namnet Amasia, enligt forskare i Australien. De tektoniska plattorna som Amerika vilar på skjuts västerut med en hastighet av två centimeter per år.

  Genom datorsimuleringar beräknade forskarna vid Curtin University i Perth, Australien, hur den nya superkontinenten bildas. Huvudförfattaren Chuan Huang: ”Under de senaste två miljarderna åren har jordens kontinenter kolliderat och bildat en superkontinent var 600:e miljon år. De nuvarande kontinenterna möts igen om ett par hundra miljoner år”, skriver de i National Science Review.

  ”Den resulterande nya superkontinenten har fått namnet Amasia, då vissa tror att Stilla havet sluts (i motsats till Atlanten och Indiska oceanen) när Amerika kolliderar med Asien. Australien förväntas också spela en roll i denna viktiga händelse. Först en kollision med Asien, och sedan går kontinenten ihop med Amerika och Asien.”

  Den äldsta kända superkontinenten, Nuna, uppstod för 1,8 miljarder år sedan. Nästa, Rodinia, fanns för en miljard år sedan, och den senaste, Pangaea, uppkom för 300 miljoner år sedan.

   

   

  Fler notiser