Ukrainska flyktingar driver Tysklands befolkning till rekordhög nivå – under första halvåret i år kom 843 000 människor

  28 september 2022, kl 15.30

  Tyskland, som är EU:s folkrikaste land, har ett av världens lägsta fertilitetstal och en befolkning med osedvanligt få unga människor. Förra året ökade befolkningen med modesta 82 000 personer, men nu växer befolkningen kraftigt.

  Fram till och med juni i år ökade befolkningen med 843 000 personer, varav 750 000 var flyktingar från Ukraina. Det är mest kvinnor och barn som tvingas lämna sitt hemland för en bättre framtid i Tyskland, rapporterar Deutsche Welle. Män som kan försvara landet får inte emigrera. Tillströmningen innebär en befolkningstillväxt på en (1) procent.

  ”Den avgörande faktorn för den nuvarande utvecklingen är tillströmningen av flyktingar från Ukraina till följd av det ryska anfallskriget”, sa det tyska federala statistikkontoret i går. Tyskland är med sina 84 miljoner invånare EU:s mest folkrika land.

  Redan innan tillströmningen av flyktingar kom Tyskland att bli en av de mest attraktiva destinationerna för migranter när efterfrågan på arbetskraft växte. Liknande befolkningsökningar skedde under krigen i forna Jugoslavien 1992 (700 000) och Mellanöstern 2015 (1 000 000).

   

   

  Fler notiser