Sovjetunionens siste ledare Michail Gorbatjov dör, 91 år gammal – känd för de politiska reformerna i Sovjetunionen

  31 augusti 2022, kl 09.45

  Enligt ryska RIA dog Michail Gorbatjov, 91 år, efter en lång tids sjukdom på ett sjukhus i Moskva. Han blev generalsekreterare för kommunistpartiet 1985, och var endast 54 år när han tillträdde. Lanserade begreppen glasnost (öppenhet) och perestrojka (ombyggnad) – grunden för de stora förändringarna i de ekonomiska och politiska strukturerna under Sovjetunionens sista tid.

  I slutet av 1980-talet valde Gorbatjov, till skillnad från tidigare Sovjetledare, att inte möta den framväxande demokratirörelsen i Östeuropa med militärmakt och våld. 1990 fick han Nobels fredspris för att han ansågs ha avslutat det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen, som pågått sedan andra världskrigets slut.

  När republik efter republik utropade autonomi eller självständighet avgick Gorbatjov den 25 december 1991. Dagen efter avgick alla ledamöterna i Sovjetunionens högsta sovjet, vilket innebar att unionen stod utan ledning, och i praktiken var upplöst.

  Gorbatjov gjorde under 1990- och i början av 2000-talet flera misslyckade försök till politisk comeback i Ryssland, då för det socialdemokratiska partiet.

   

   

  Fler notiser