Ju längre man väntar med den första riktigt rediga fyllan, desto mindre blir risken för ett framtida alkoholberoende

  28 augusti 2022, kl 11.30

  En forskargrupp från universiteten i Köln, Mannheim och Heidelberg har funnit att en enda sup förändrar nervcellerna permanent. Speciellt utsatta är synapserna i hjärnan; en första drängfylla i tidig ålder kan lägga grunden för ett alkoholberoende.

  Vilka förändringar i hjärnan sker vid övergången från sporadiskt drickande till kroniskt alkoholmissbruk? Det är frågan som forskargruppen sökte svar på. Den mesta vetenskapliga forskningen har studerat effekterna av kronisk alkoholkonsumtion, men inte resultatet av en första alkoholförgiftning i tidig ålder, förklarade Henrike Scholz.

  ”Vi koncentrerade oss på att upptäcka förändringar som kommer när man dricker alkohol. Det leder till att cellerna påverkas permanent efter en enda akut alkoholförgiftning”, skriver Eurek Alert, en nyhetssajt specialiserad på vetenskapliga artiklar.

  Forskarlaget testade sin hypotes med unga möss och fruktflugor; särskilt hjärncellerna påverkades permanent, vilket ledde till förändringar när det gäller inlärning och minne. Mössen och fruktflugorna visade också tecken på ökad alkoholkonsumtion och återfall senare i livet.

   

   

  Fler notiser