Värsta torkan på 500 år i Europa – extremt låga vattennivåer i Rhen med halvtomma fartyg kan göra vintern riktigt svår

  11 augusti 2022, kl 09.45

  Floden är redan nu lägre än den var vid samma tidpunkt 2018. Då stängdes Rhen för godsfartyg i över fyra månader, vilket nästan utlöste en lågkonjunktur. Experter varnar för att Tyskland redan innan torkan slog till var nära recession, på grund av energikrisen.

  ”2018 var så extremt; när man tittar tillbaka på den här listan över de senaste 500 åren fanns det inga andra liknande händelser”, säger Andrea Toreti, EU-kommissionens forskningscenter, till Daily Mail. ”Baserat på min erfarenhet tror jag att detta kanske är ännu mer extremt än 2018.”

  Frakterna på floden försenas i takt med att vattnet sjunker; fartygen måste kryssa runt sandbankar som kommer i dagern, där det tidigare var ett par meter vatten till godo under kölen. Fraktkostnaderna har femfaldigats, vilket ytterligare driver upp konsumentpriserna på energi och mat. Risken finns att inga större fartyg kan ta sig fram överhuvudtaget.

  Fartygen på Rhen hanterar 80 procent av allt gods som transporteras på vatten i Tyskland. Om kolkraftverken inte får tillräckliga leveranser innan vintern kommer, så blir det kallt och mörkt i Tyskland.

   

   

  Fler notiser