USA trippelhöjer styrräntan än en gång för att försöka lugna ner den rusande inflationen i USA och resten av världen

  28 juli 2022, kl 14.30

  Inflationen i USA uppgick till 9,1 procent i juni vilket är den högsta siffran sedan 1981, och liknande nivåer finns också globalt. Höjningen av styrräntan i USA med 75 punkter till intervallet 2,25–2,50 procent är ett försök att stilla den snabbt ökande inflationen.

  ”Landet och ekonomin har varit hårt drabbade i två och ett halvt år, och visat sig vara svårt att hantera. Det är nödvändigt att få ned inflationen till tvåprocentmålet om vi ska kunna få stabila förhållanden för arbetsmarknaden, som gynnar alla”, säger Jerome Powell, styrelseordförande i USA:s centralbank.

  Den nya räntenivån är den högsta sedan 2018; med höjda räntor blir det dyrare att till exempel ta ett bo- eller företagslån. Man hoppas i och med det att konsumenter och företag ska hålla igen på konsumtionen, vilket i sin tur ska kyla ner och bromsa inflationen.

  Takten på höjningarna är anmärkningsvärt hög, säger Robert Bergqvist, ekonom på SEB, som kallar den aggressiva räntehöjningen för ett experiment. ”Om man misslyckas och ekonomin kollapsar, så kommer svenska exportföretag att sälja mindre och arbetslösheten kan stiga.”

   

   

  Fler notiser