Man hör hur hans pung börjar vissla, oklart vilken melodi – uppsöker panikslagen sjukhus, räddas från döden av läkare

  30 juni 2022, kl 12.00

  Den 72-åriga mannen, som valt att vara anonym, hörde ett väsande ljud från pungen; diagnostiserades som den första personen i världen med en ”visslande pung”. Han var ständigt andfådd med ett svullet ansikte, och gick till sin lokala akutmottagning, säger en studie publicerad i American Journal of Case Reports.

  En röntgenbild av bröstkorgen visade att han hade stora mängder luft i kroppen, vilket gjorde det svårt för lungorna att fungera normalt. Om det lämnats obehandlat, så kunde det ha orsakat permanenta skador på hans hjärt- och lungfunktion, vilket i förlängningen skulle leda till döden.

  Läkarna upptäckte snabbt att det visslande ljudet från pungen berodde på ett öppet sår efter en testikeloperation, där luft från kroppen läckte ut. Men även när luften i kroppen släppts ut hade han fortfarande luft i pungen, ett tillstånd som benämns pneumoscrotum. Problemet upphörde först när läkarna tog bort också den andra testikeln.

  I medicinsk litteratur har 60 fall av pneumoscrotum beskrivits. Eftersom luften inte kan komma ut genom kroppens öppningar krävs vanligtvis ett medicinskt ingripande.

   

   

  Fler notiser