Tidigare kirurgen Paolo Macchiarini, läkaren som opererade in luftstrupar av plast, fälls för vållande till kroppsskada

  16 juni 2022, kl 14.00

  Den aktade kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades 2010 till Karolinska Institutet (KI). Fokus var forskning på regenerativ medicin, där man byter ut, konstruerar eller återbildar mänskliga celler, vävnader och organ. 2011 får en cancersjuk patient en konstgjord stamcellsbeklädd luftstrupe inopererad. Ingreppet beskrevs som lyckat, men det visade sig att patienten drabbades av svåra komplikationer, och avled.

  Skandalerna kring Paolo Macchiarini fortgick; av åtta liknande operationer har sju patienter avlidit. Den åttonde patienten fick den konstgjorda luftstrupen bortopererad, och lever fortfarande.

  2014 anmäler läkare på Karolinska sjukhuset Macchiarini för oredlighet i forskning; han överdrev forskningsresultaten i vetenskapliga artiklar. KI friade Macchiarini, och förlängde hans gästprofessur med ytterligare ett år. Två år senare avgår bland annat rektor Anders Hamsten och KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg efter svidande kritik.

  Solna tingsrätt fäller Macchiarini för ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott. Åklagaren yrkade på fem års fängelse, men det blev en villkorlig dom.

   

   

  Fler notiser