Inflationstakten i Sverige på rekordhöga 7,2 procent, högsta siffran på 30 år – priserna på energi och mat har ökat mest

  14 juni 2022, kl 11.00

  I ett pressmeddelande från Statistiska centralbyrån konstateras att:

  ”Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 7,2 procent i maj 2022. Det är en uppgång från april då inflationstakten var 6,4 procent. Månadsförändringen från april till maj var 1,0 procent.”

  Det som påverkar rekordinflationen är i första hand att livsmedel blivit dyrare. Det har konsumenterna märkt genom priserna på framförallt ost, kött, ägg och mjölk. Ett undantag är tomatpriserna som sjönk i maj.

  Elpriserna har fortsatt stiga, men på energiområdet kan man dock notera en liten nedgång för diesel under maj månad.

  Om man räknar bort energiprodukter var inflationstakten 5,4 procent – förra året var den 4,5 procent.

  Det är inte bara prisökningar på livsmedel och energi som slår hårt mot konsumenterna – även på en mängd andra områden märks förändringen.

  Den som besöker en restaurang eller bor på hotell märker att det blivit märkbart dyrare, liksom den som vill ha en ny sommargarderob eller den som ska möblera med något nytt.

   

   

  Fler notiser