Ny gruvolycka i Colombia med 14 kolgruvarbetare instängda 300 meter under marken – räddningsarbetare arbetar mot klockan

  2 juni 2022, kl 18.00

  Det är tre dagar sedan olyckan skedde, då 14 kolgruvearbetare blev kvar 300 meter under markytan. Gasexplosionen var så kraftig att lågor sköt ut 15 meter från tunnelns mynning, där de nådde fram till den 37-årige gruvarbetaren Fabio Cáceres, som nu har avlidit på grund av sina svåra brännskador.

  Räddningsarbetet försvåras av kommunikationsproblem, en ansamling av metangas samt kraftiga regn. ”Förhållandena är mycket komplicerade. Skadorna som orsakades av explosionen var omfattande, och den efterföljande branden har skapat giftiga gaser”, förklarade en statlig tjänsteman, Jhon Olivares, till AFP. ”Vår initiala slutsats är att explosionen berodde på en för hög koncentration av metangas, vilket ledde till en brand och en kollaps.”

  Räddningspersonalen arbetar med att ventilera gruvschakten, men har långt kvar innan de når fram till de nödställda gruvarbetarna. Under tiden väntar deras anhöriga på nyheter.

  Gruvan i norra Colombia stängdes förra året då risken för gasexplosioner var för stor, men öppnades igen den 19 maj.

  Gruvolyckor är inte ovanliga i Colombia; under 2021 registrerades 148 dödsfall.

   

   

  Fler notiser