Späckhuggare i Frankrike avlivas efter misslyckat räddningsförsök – kan ha sjukdomar som aldrig setts tidigare i Europa

  30 maj 2022, kl 10.45

  Den fyra meter långa späckhuggaren, identifierad som en hane, sågs först vid mynningen av Seine den 16 maj. Den har sedan rört sig någon mil uppströms, där den tills nu har observerats av marina däggdjursspecialister. Tillgången på mat i floden är begränsad, och sötvattnet påverkar späckhuggarens hälsa negativt.

  Planen var att leda den tillbaka till havet genom att flyga med drönare som spelade upp lockljud, men den var desorienterad och reagerade inte normalt. Forskare säger att ljuden från späckhuggaren likande nödrop, och man stoppade försöket för att inte öka stressnivåerna i onödan.

  Forskare granskade bilder och data, och drog slutsatsen att djuret led av mukormykos, en invasiv svampinfektion som setts hos valar i Nordamerika men som inte tidigare observerats i Europa. Efter att ha infekterat huden på försvagade djur kan sjukdomen spridas till hjärtat, lungorna och hjärnan, vilket förklarar valens desorienterade beteende. Sjukdomen verkade långt framskriden i det här fallet, och orsakade troligen valen stort lidande.

  Späckhuggaren ska nu avlivas så snart det är praktiskt möjligt.

   

   

  Fler notiser