Antalet avrättningar under 2021 ökade med 20 procent jämfört med 2020 – antalet dödsdomar ökade med nästan 40 procent

  27 maj 2022, kl 18.45

  Amnesty International registrerade en ökning av globala avrättningar förra året – från 483 avrättade 2020 till 579 för 2021. Ökningen beror till stor del av de som mist livet efter att ha dömts för narkotikarelaterade brott i Iran. Antalet kända dödsdomar ökade från 1 477 domar 2020 till minst 2 052 stycken 2021.

  Statistiken inkluderar inte de tusentals avrättningar och dödsdomar som Amnesty antog utdömdes och verkställdes i Kina – världens ledande bödel. Sekretess i Nordkorea och Vietnam, samt begränsad tillgång till information i flera andra länder, fortsatte också att försämra en fullständig bedömning av globala trender.

  En oroväckande ökning av användningen av dödsstraff enligt krigslagstiftningen registrerades i Myanmar, där militären överförde befogenheten att pröva civila fall till särskilda eller befintliga militärdomstolar, genom summariska förfaranden och utan rätt att överklaga. Närmare 90 personer dömdes godtyckligt till döden, flera utan att de åtalade var närvarande, på vad som allmänt uppfattades som ett sätt att rikta in sig på politiska motståndare och demonstranter.

   

   

  Fler notiser