En av tolv brittiska 16 till 24-åringar ser sig nu som lesbiska, homosexuella eller bisexuella – dubblering på fyra år

  26 maj 2022, kl 12.35

  Fler unga vuxna än någonsin i Storbritannien identifierar sig nu som lesbiska, gay eller bisexuella. Andelen 16 till 24-åringar som är homo- och bisexuella har nästan fördubblats på fyra år, och ligger nu på nära en av tolv. Den brittiska statistikmyndigheten säger att ökningen speglar en ökande trend för denna åldersgrupp sedan 2014.

  Däremot har andelen vuxna som identifierar sig som heterosexuella sett en minskande trend sedan 2014 då den var 95,3 procent, och ligger nu på 93,6 procent.

  Uppgifterna kommer från Storbritanniens statistikmyndighet, som med hjälp av data från den årliga befolkningsundersökningen samlat in information om sexuell identitet från invånare 16 år och äldre. Den aktuella undersökningen fokuserade uteslutande på sexuell identitet, och inga data samlades in för de som identifierar sig som transpersoner eller icke-binära.

  En liknande amerikansk undersökning 2020, som inkluderade de som identifierar sig som transpersoner, fann att 5,6 procent befolkningen, 18 miljoner människor, var HBT+. Ökningen med 24 procent från 2017 märks mest i åldern 18–23, där 15,9 procent sa att de var HBT+.

   

   

  Fler notiser