Oceanografer utforskade stor kedja av vulkaniska berg i havet utanför Hawaiis kust – har de hittat vägen till Atlantis?

  11 maj 2022, kl 10.30

  Vulkankedjor på havsbottnen är alltid intressant, det tycker i alla fall oceanograferna och forskarna ombord på utforskningsfartyget E/V Nautilus. Ombord finns fjärrstyrda kameror med vars hjälp man kan studera havsbottnen ner till fyra kilometers djup. De livesänder också sina undersökningar på YouTube.

  Det var i april de befann sig utanför Hawaiis kust, när en av forskarna plötsligt utbrast: ”Titta! Det är vägen till Atlantis!”.

  Atlantis är öriket Platon berättade om. Den tekniskt avancerade stormakten sträckte sig över totalt tio öar, där Atlantis var störst. Önationen ska ha varit det mäktigaste riket på jorden under sin tid, men bara så länge invånarna satte god moral före rikedom. Till slut straffade gudarna dem för deras dåliga moral.

  De flesta universitetsforskare anser dock att historien om Atlantis är en fiktiv idealstat, en tankebild om etik. Olof Rudbeck d.ä. hävdade för övrigt att Atlantis, kulturens vagga, var identiskt med Sverige.

  Åter till forskarna. De säger att det som ser ut som en stenbelagd väg bara är ett exempel på tidigare vulkanisk geologi. Men vem vet?

   

   

  Fler notiser