Virgin Media O2 betalar för sina anställdas könsbytesoperationer

  15 april 2022, kl 09.00

  Virgin Media O2 har kommit med nya förordningar gällande jämlikhet och inkludering för sina anställda. Är man icke-binär eller transperson kan man nu få sin medicinska behandling betald av företaget. Kort sagt, vill man byta kön så betalar Virgin Media O2.

  Företaget säger själva att man bättre vill kunna representera mångfalden bland sina anställda. Där ingår erbjudanden till ”minoriteter” och etniska grupper. 2027 vill man att 15 procent av cheferna och 25 procent av hela organisationen ska komma från sådana grupper. Man strävar också efter att ha lika många män som kvinnor i ledande positioner.

  Exakt hur mycket hjälp till transsexuella kommer kosta är inte känt. Inte heller vet företaget hur många av deras 18 000 anställda det rör sig om.

  Virgin Media O2 skapades i fjol genom en sammanslagning av Virgin Media och O2, till ett värde av 311 miljarder kronor. O2 var Storbritanniens största mobiltelefonföretag med 36 miljoner abonnenter. Man ägde också Giffgaff, Tesco Mobile, Sky Mobile och Lycamobile. Virgin Media å sin sida hade 5,3 miljoner kunder.

  Virgin Media uppstod 2005 genom en sammanslagning av NTL Telewest och Virgin Mobile UK. Virgin Group grundades 1970 av Richard Branson, en brittisk miljardär, och har nu 400 dotterbolag världen över.

   

   

  Fler notiser