Nybygge i pittoreska byn Bucknell utökar antalet grannar med 3 000

  11 april 2022, kl 18.45

  Boris Johnsons regering har utlovat 340 000 nya bostäder årligen. Ett problem med byggandet är att mindre byar kommer växa ihop med närliggande städer. Detta har lett till ett missnöje, speciellt i södra England, där många tycker att landsbygden tappar sin karaktär. Byggherrar står på tur för att täppa igen grönområden mellan befintliga hus.

  Det finns också en oro över att yngre personer lämnar landsbygden när det saknas bostäder och arbetstillfällen.

  Detta är ett huvudbry för Torypartiet. Personer som inte vill se sitt närområde förtätat blir kritiska. Byggprocesserna fördröjs ofta av att byggherrar håller inne på byggstarten av mark som redan är godkänd och klar. Det finns också missnöje med att det ibland byggs i områden som inte är optimala för bostäder.

  2021 byggdes 243 775 bostäder i England, nära rekordet från 2019 på 255 206. De senaste två kvartalen har dock byggandet sjunkit.

  I samhället Bucknell finns det just nu runt 100 hus. Man planerar bygga 3 000 nya hus, vilket oroar lokalinvånarna. Framför allt är det trafiksituationen man befarar kommer bli dålig, då vägarna inte byggs för att klara en så stor befolkningsökning. Samhället har inte längre en affär, men den goda sammanhållningen finns kvar. Hur det blir med 3 000 nya hus och minst lika många nya grannar är oklart.

   

   

  Fler notiser