Strålande nyheter för dem som vill utforska rymden – franskt försök i oktober att placera solsegel i bana runt jorden

  10 april 2022, kl 09.30

  I oktober i år ska det franska rymdföretaget Gama placera ett solsegel i en bana runt jorden på 55 mils höjd. Seglet är 73 kvadratmeter stort. Solsegel drivs framåt med hjälp av solljusstrålning.

  Ljus består av partiklar – fotoner – som i vanlig mening saknar massa, men de befinner sig i rörelse; och när de träffar ett solsegels spegelblanka yta kommer de att studsa och rörelsekraften överförs till seglet. Kraften från varje foton är minimal – men eftersom de är oändligt många, och solseglets farkost inte möter något motstånd i rymden kan hastigheten bli avsevärd. Den avgörs av solseglets storlek.

  Genom åren har ett antal försök gjorts att utveckla och använda tekniken, mest framgångsrikt har Japans rymdprogram varit. De står för det enda hittills riktigt lyckade försöket – och det var den obemannade rymdsonden IKAROS som blev den första rymdfarkosten att framgångsrikt demonstrera solsegeltekniken ute i den interplanetariska rymden. I december 2010 passerade IKAROS Venus. Sondens maximala hastighet var 1440 km/h.

  Solsegeltekniken antas kunna minska problemet med rymdskrot eftersom det inte krävs någon form av bränsle. Tekniken är relativt billig och seglen skalbara.

   

   

  Fler notiser