Pinterest först i sociala media att censurera klimatdebatt – ökat intresse för grön livsstil minskar yttrandefrihet

  9 april 2022, kl 18.00

  Pinterest har en stark ställning bland sociala media-plattformar hos människor som är intresserade av livsstilsfrågor och har mer än 400 miljoner användare. Många av dem verkar ha drabbats av en mätbar miljömedvetenhet senaste året. Sökningarna på plattformen om hur man minskar sitt hushållsavfall har ökat sex gånger. Sökningar om återanvändning av kläder fyra gånger. Sökningar om hållbarhet och återanvändning i heminredning fördubblades.

  För att inte stöta sig med denna växande grupp användare har Pinterest uppdaterat sina regler, i avsikt att inte skada deras ”välmående, säkerhet eller förtroende”. Det innebär att man förbjuder all form av innehåll som kan kopplas till vad som brukar betecknas som ”klimatförnekelse”. Man får alltså inte längre framföra tanken på att människan inte driver världen mot en klimatkatastrof, vilket också innebär att man inte får ifrågasätta att mänskligheten står inför en klimatkatastrof.

  Förbudet gäller både innehåll och annonser.

  Ledningen på Pinterest förklarade i samband med uppdateringen att man inleder en rensningsoperation i publicerat material för att inte bidra till spridandet av uppfattningar som företaget anser strider mot godkänd vetenskap.

   

   

  Fler notiser