Yamato Q gripna av polis i Tokyo, vaccinskeptisk japansk förgrening av amerikanska Qanon

  7 april 2022, kl 19.30

  Polisen i Tokyo har gripit fyra personer som tillhör en vaccinskeptisk gruppering kallad Yamato Q. Grupper påstår sig vara den japanska grenen av amerikanska Qanon.

  Gruppen bröt sig in på en vaccinationsklinik i stadsdelskommunen Shibuya i Tokyo. Yamato Q har kampanjat mot covidvaccinen och lett demonstrationer i Tokyo, Sapporo och andra städer i Kanagawa- och Fukuoka-prefekturerna.

  Enligt polisen sprids missinformation på deras hemsida. Grupper påstår att coronaviruset inte existerar över huvud taget och att vaccinen är del av en plan att minska landets befolkning. Det ska enligt gruppen finnas ett ämne i vaccinet som är skadligt för kroppen.

  Enligt föregångaren, amerikanska Qanon, finns det en kabal inom landets säkerhetstjänst och politiska elit som konspirerar mot Donald Trump. Denna kabal ska vara driven av satanister som utnyttjar barn. Efter Trumps valförlust 2020 var det många inom Qanon-sfären som menade att han i själva verket var på väg att återta makten och ställa kabalen inför rätta.

  Vissa har jämfört Qanon med Operation Trust som utfördes av säkerhetstjänsten i Sovjet, Tjekan. Syftet var att med en falsk motståndsrörelse kunna identifiera monarkister och anti-bolsjeviker åren efter inbördeskriget. Operationen pågick 1921 till 1926 och man lyckades till exempel locka mästerspionen Sidney Reilly till Sovjet, där han avrättades.

   

   

  Fler notiser