Forskningsfynd visar att det kan ha varit torka som drev nordmännen från Grönland på 1400-talet

  4 april 2022, kl 08.00

  Grönland koloniserades av Erik Röde i slutet av 900-talet och bosättningarna överlevde fram till 1400-talet.

  Det har hittills tagits för sanning att det var kylan som drev skandinaverna från ön. 1300- och 1400-talen var en period när det successivt blev kallare på många platser runt Nordatlanten, och därför har man utgått från att Grönlands sydvästkust inte var något undantag.

  Nu har ett forskarlag från University of Massachusetts Amherst och University at Buffalo presenterat en teori om att det i stället var en torrperiod som fick invånarna att flytta.

  Forskarna utförde studier på plats och undersökte bland annat sjöbottensediment. Fynden visar att det inte skedde några större temperaturförändringar i området där bosättningarna låg. Klimatet blev i stället torrare och förutsättningarna att överleva blev sämre i den redan karga miljön.

  Mindre regnmängder innebar sämre grästillväxt, och gjorde det svårare att få boskapsdjuren att överleva vintern.

  Som mest bodde det cirka 5 000 skandinaver på Grönland fördelade på två kolonier. Den västra med 1 000 invånare och den östra, på öns sydspets, med 4 000. Befolkningen minskade kraftigt under 1300-talet, och det sista skriftliga beviset på att någon bodde där är från 1408.

   

   

  Fler notiser